PROGRAMA AGROBIOTECH INNOVACIÓN

Empresas Agrobiotech

A base do programa AgroBiotech Innovación está constituída polas nosas empresas. Este é un programa concibido por e para as empresas dos sectores da biotecnoloxía, agroalimentación e biomasa que están a desenvolver en Galicia produtos e servizos innovadores. Queremos favorecer a súa consolidación, aumentar a súa cota de mercado e fomentar a súa internacionalización.

Este é o seu espazo, onde amosaremos os seus perfís e os principais resultados obtidos ao abeiro do programa de aceleración.

Empresas Agrobiotech I Edición

Na primeira edición do Programa, participaron as seguintes 11 pemes galegas. Tal e como se amosa nos informes de resultados que se mostran a continuación, todas elas acadaron resultados significativos e acordes co itinerario elixido:

INFORMES

I Edición – Informes de resultados