Novas

Xenotechs especializado en analise de ADN

Xenotechs é un laboratorio especializado en técnicas de análise de ADN. Ou campo de actuación
principal de Xenotechs é ou agroalimentario, sendo a identificación de especies de produtos de orixe
animal e/ou vexetal para ou control do seu etiquetaxe e do posible fraude unha dás súas
principais actividades.
Xenotechs desenvolveu diferentes solucións enfocadas a dar respostas a problemas
concretos, como exemplo podemos citar foi a posta punto dun método de detección
de ADN de rumiantes en fariñas de peixes destinadas para fabricación de pensos
para vos propios rumiantes verificando ou cumprimento dá normativa que aplica a este tipo de produtos.
Non podemos deixar de citar tamén vos ensaios realizados en organismos
modificados xenéticamente en vexetáis.
Xa dentro dá I+D desenrolamos novas técnicas para adaptarnos ás necesidades do
momento como foi a posta a punto don método de detección dá carne de cabalo acontecido
non febreiro do 2013, feito realmente destacado pola rapidez e por poñer ou servizo a disposición
dous clientes para poder verificar vos seus produtos.

Outra posta punto de método moi a destacar foi ou dá determinación de composición,
(en porcentaxe), dás especies produtoras lácteas maioritarias non noso marco
xeográfico, (vaca, cabra e ovella).
Actualmente a actividade de I+D está centrada principalmente non proxecto
?QFashion? dentro do programa Conecta-Peme, proxecto non que participan as empresas
AMSlab, Xenotechs e Biomig, especializados respectivamente en análise química, bioloxía
molecular e microbioloxía, Mestrelab, unha compañía especializada non desenvolvemento
de software para laboratorios de investigación, dous grupos de investigación dá Universidade
de Santiago de Compostela (USC) e a empresa alemá GAS GmbH. Este proxecto ten como
obxectivo desenvolver novas estratexias analíticas e novos desenvolvementos instrumentais e de sistemas
para ou control regulatorio de produtos cosméticos e téxtiles, non cal a participación
de Xenotechs Laboratorios céntrase non desenvolvemento de métodos de control
microbiolóxico de cosméticos baseados na detección de microorganismos patóxenos mediante
PCR e na avaliación dá súa viabilidade.

Finalmente, debemos tamén de falar dous PCR ?s de veterinaria, onde levamos a cabo
ou deseño para detección de microorganismos patóxenos na área de veterinaria mediante
?PCR?.

GLECEX estará na Feira Natexpo de Paris