Empresas beneficiarias II Edición

Indicadores da 1ª edición

[ Máis sobre a primera edición ]

11

Empresas participantes

330

Participantes
no encontro
Agrobiotech Innovación
2015

99

Asistentes en 9 Talleres de capacitación
70 horas de formación

21

14 proxectos participantes no Bio Investor Academy
7 proxectos presentados no Bio Investor Day
OBXECTIVOS

Competitividade e crecemento sostible

a través da aceleración da innovación
para PEMES en fase de consolidación
de sectores estratéxicos RIS3:
Sector Agroalimentación
Sector Biotecnoloxía
Sector Biomasa

O Programa Agrobiotech Innovación é un programa de aceleración para impulsar o crecimiento sustentable das PEMES innovadoras galegas en fase de consolidación.

COMO SE VAI A DESENVOLVER

Itinerarios de innovación personalizados

Actividades de capacitación abertas

Eventos especializados:

Compartir coñecemento
Captar financiamento
Abrir novas canles de:
Comercialización
Colaboración en proxectos de alto impacto

ITINERARIOS DE INNOVACIÓN PERSONALIZADOS

Plan de traballo á medida das pemes seleccionadas en 4 ámbitos

Excelencia operativa e innovación aberta

Liderado de produto

Comercialización e internacionalización

Captación de fondos públicos e privados

ACCIÓNS TRANSVERSAIS

Encontro Agrobiotech Innovación

Novembro 2015

330

Participantes de España, Francia e Portugal

56

Relatores expertos

28

Expositores de produtos e servizos innovadores

130

Reunions one to one

Grazas a estas accións producironse novas oportunidades de negocio e colaboración en proxectos de innovación.

Valoración das empresas participantes

Satisfacción global 4,17 / 5
Recomendan o programa 100%
Prevén xerar emprego 82%
Reportan mellora da xestión e apertura de novas liñas de negocio 73%