Empresas beneficiarias II Edición

21

Empresas participantes

644

Participantes
no encontro
Agrobiotech Innovación
2015

13

Asistentes en 13 Talleres de capacitación
379 horas de formación

29

29 proxectos participantes no Bio Investor Academy
7 proxectos presentados no Bio Investor Day
OBXECTIVOS

Competitividade e crecemento sostible

a través da aceleración da innovación
para PEMES en fase de consolidación
de sectores estratéxicos RIS3:
Sector Agroalimentación
Sector Biotecnoloxía
Sector Biomasa

O Programa Agrobiotech Innovación é un programa de aceleración para impulsar o crecimiento sustentable das PEMES innovadoras galegas en fase de consolidación.

COMO SE VAI A DESENVOLVER

Itinerarios de innovación personalizados

Actividades de capacitación abertas

Eventos especializados:

Compartir coñecemento
Captar financiamento
Abrir novas canles de:
Comercialización
Colaboración en proxectos de alto impacto

ITINERARIOS DE INNOVACIÓN PERSONALIZADOS

Plan de traballo á medida das pemes seleccionadas en 4 ámbitos

Excelencia operativa e innovación aberta

Liderado de produto

Comercialización e internacionalización

Captación de fondos públicos e privados

ACCIÓNS TRANSVERSAIS

Encontro Agrobiotech Innovación

Novembro 2015

330

Participantes de España, Francia e Portugal

56

Relatores expertos

28

Expositores de produtos e servizos innovadores

130

Reunions one to one

Grazas a estas accións producironse novas oportunidades de negocio e colaboración en proxectos de innovación.

Valoración das empresas participantes

Satisfacción global 4,17 / 5
Recomendan o programa 100%
Prevén xerar emprego 82%
Reportan mellora da xestión e apertura de novas liñas de negocio 73%