Empresas beneficiarias II Edición

21

Empresas participantes

644

Asistentes
aos Encontros
Agrobiotech

13

13 Talleres de capacitación
379 horas de formación

29

Proxectos
participantes no
Bio Investor Academy
OBXECTIVOS

Competitividade e crecemento sostible

a través da aceleración da innovación
para PEMES en fase de consolidación
de sectores estratéxicos RIS3:
Sector Agroalimentación
Sector Biotecnoloxía
Sector Biomasa

O Programa Agrobiotech Innovación é un programa de aceleración para impulsar o crecimiento sustentable das PEMES innovadoras galegas en fase de consolidación.

COMO SE VAI A DESENVOLVER

Itinerarios de innovación personalizados

Actividades de capacitación abertas

Eventos especializados:

Compartir coñecemento
Captar financiamento
Abrir novas canles de:
Comercialización
Colaboración en proxectos de alto impacto

ITINERARIOS DE INNOVACIÓN PERSONALIZADOS

Plan de traballo á medida das pemes seleccionadas en 4 ámbitos

Excelencia operativa e innovación aberta

Liderado de produto

Comercialización e internacionalización

Captación de fondos públicos e privados

Datos da segunda edición

Encontro Agrobiotech Innovación 2017

195

Participantes de España, Francia e Portugal

36

Relatores expertos

27

Expositores de produtos e servizos innovadores

105

Reunions one to one

Grazas a estas accións producironse novas oportunidades de negocio e colaboración en proxectos de innovación.

Valoración das empresas participantes

Grao de satisfacción global

Moi bo 44%
Excelente 56%

Recomendación do programa Agrobiotech a outras empresas

Moi bo 33%
Excelente 67%